Test di accesso 2009-2010 per la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria

Test di accesso per la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Quesiti ufficiali a.a. 2009 - 2010

Domanda 1 di 80

Di quale nazione è capitale Bratislava?