Simulazione del test di Giurisprudenza

Domanda 17 di 30

Di quale paese è capitale Berna?